clientTransferProhibited – jak wyłączyć blokadę registrara?

Każda domena globalna oraz nTLD rejestrowana w home.pl posiada domyślnie włączony status: clientTransferProhibited. Status ten blokuje możliwość transferu domeny do innego operatora – jest to swoiste zabezpieczenie przed nieuprawnionym „przejęciem” domeny.

Blokada registrara to ustawienie domeny globalnej w status: clientTransferProhibited, uniemożliwiający jej przeniesienie do innego operatora (tzw. transfer domeny). Za blokadę odpowiada właściwy status domeny oparty na kodach statusów protokołu EPP. Blokada registrara to jednym słowem wprowadzenie domeny globalnej w status: clientTransferProhibited.

WAŻNE! Po zarejestrowaniu i opłaceniu domeny globalnej w home.pl domyślnie ustawiany jest status: clientTransferProhibited. Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl będziesz mógł wyłączyć blokadę registrara.

Status clientTransferProhibited ustawiony przy domenie ma na celu m.in. zapobieganie nieautoryzowanym transferom domen, które mogą wyniknąć z przejęcia kontroli nad informacjami o domenie lub oszustwa.

Odblokowanie domeny do transferu możesz wykonać po zalogowaniu się do Panelu klienta home.pl. Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl możesz zarówno włączyć lub wyłączyć blokadę registrara, która powoduje ustawienie lub usunięcie statusu: clientTransferProhibited – w zależności od tego, jakie działania podejmujesz w chwili obecnej na domenie.

Jak zablokować lub odblokować domenę globalną do transferu (clientTransferProhibited)?

  1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
  2. Przejdź do sekcji: Domeny i kliknij domenę globalną, dla której chcesz zmienić ustawienia blokady registrara.Jak włączyć lub wyłączyć blokadę registrara w Panelu klienta home.pl?
  3. Po prawej stronie ekranu znajdź sekcję: Opcje zaawansowane i kliknij: Opcje. Po rozwinięciu opcji, będziesz mógł odpowiednio włączyć lub wyłączyć blokadę registrara.Ustawienie statusu clientTransferProhibited przy domenie globalnej w Panelu klienta home.pl.
  4. Po kliknięciu opcji włączenia lub wyłączenia blokady registrara, ustawienia domeny zostaną natychmiast zmienione.

Po wyłączeniu blokady registrara, domena nadal nie może zostać przeniesiona

Każda domena globalna w zależności od rejestru, który nią zarządza, posiada swoje unikalne statusy, które mogą zostać ustawione przy domenie. W przypadku domen globalnych, poza powyżej opisanym statusem clientTransferProhibited, możemy spotkać się często z jeszcze jednym popularnym statusem: serverTransferProhibitet, który również uniemożliwia rozpoczęcie transferu domeny do innego operatora.

Wspomniany status: serverTransferProhibitet jest statusem niezależnym od znanego już nam statusu: clientTransferProhibited i ustawiany jest, np. na czas 60 dni od daty jej rejestracji, ostatniego transferu, zmiany danych abonenta/właściciela domeny lub podczas toczącego się postępowania wyjaśniającego dotyczące domeny (arbitraż lub spór). Zmiana lub usunięcie statusu: serverTransferProhibitet przez home.pl nie jest możliwe.

Jeśli posiadasz nową domenę globalną lub wykonywałeś jedną z wyżej wskazanych czynności na tej domenie, to wyłączenie blokady registrara może być niewystarczające w celu umożliwienia transferu domeny. W takiej sytuacji należy odczekać, aż status zostanie zdjęty (np. po 60 dniach). Sprawdź cykl życia domeny globalnej, aby dowiedzieć się więcej o statusie i aktywności domeny. Przeczytaj więcej o cyklu życia domen.

Statusy domeny globalnej w bazie WHOIS.

Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o statusach domen globalnych?

Więcej informacji o statusach domen globalnych znajdziesz pod tym adresem:

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie