Konfiguracja poczty Mail na urządzeniu iPhone/iPad

SPIS TREŚCI

Kliknij tutaj i skorzystaj z automatycznej konfiguracji swojego urządzenia w programie Mail.

Wprowadzenie

Poniżej znajdziesz pomoc w konfiguracji programu pocztowego Mail do obsługi poczty e-mail na urządzeniu iPhone/iPad. To oprogramowanie dostępne jest dla systemu iOS i stanowi domyślną aplikację do obsługi poczty e-mail w urządzeniu mobilnym. Niezależnie od wersji posiadanego systemu iOS na urządzeniu mobilnym, aplikacja Mail wygląda oraz jej konfiguracja przebiega identycznie. Poniżej znajdziesz przykładową konfigurację programu dla iOS w wersji 12 oraz 13. Jeśli posiadasz starszą wersję systemu dla modeli iPhone 5 i starszych, skorzystaj z tej samej instrukcji.

Aplikacja Mail  dla systemu iOS współpracuje z produktami Microsoft Exchange, Office 365, Outlook.com (bezpłatną usługą Office Online) oraz pocztą innych dostawców. Skorzystaj z aplikacji Mail jeśli posiadasz pakiet Office 365 lub korzystasz z poczty Exchange dostępnej w ofercie home.pl.

WAŻNE! Pamiętaj, że opisywane poniżej oprogramowanie nie jest objęte wsparciem home.pl. Poniższa instrukcja ma charakter informacyjny w przypadku konfiguracji poprawnie funkcjonującego programu do obsługi poczty. Jeśli pomimo naszych porad połączenie z serwerem pocztowym nie jest nawiązywane poprawnie, pamiętaj, aby zgłosić to producentowi danej aplikacji.

Korzystaj z protokołu IMAP, następcy protokołu POP3

Zachęcamy do korzystania z protokołu IMAP, który jest najnowocześniejszym protokołem pocztowym. Jego główną zaletą jest możliwość synchronizacji wszystkich folderów wiadomości, między różnymi programami pocztowymi oraz urządzeniami mobilnymi. Oznacza to, że wiadomość e-mail pobierana z serwera nie jest automatycznie z niego usuwana. Wiadomość e-mail jest usuwana z serwera w momencie, gdy użytkownik sam ją skasuje w programie pocztowym. Przeczytaj dlaczego protokół IMAP jest sugerowany.

Konfiguracja poczty home.pl w aplikacji Mail – iOS

 1. Uruchom swoje urządzenie z systemem iOS np. iPhone i odszukaj ekran aplikacji. Uruchom aplikację Mail.
 2. Przy pierwszym uruchomieniu wybierz rodzaj konfigurowanego konta. Dla poczty home.pl wybierz Inne.
 3. Jeśli dodajesz kolejne konto e-mail do swojej aplikacji skorzystaj z Ustawień telefonu/tabletu. Przejdź do Ustawienia > Hasła i konta > Dodaj konto > Inne

 4. Wprowadź podstawowe informacje o konfigurowanym koncie e-mail.
 5. Podaj adres e-mail skrzynki pocztowej utworzonej na hostingu w Twoim Panelu klienta. Informacje o kontach e-mail, w tym opcję zmiany hasła znajdziesz w sekcji Poczta. Uzupełnij pola Hasło, Nazwa i Opis. Nazwa  to nazwa konta widoczna dla adresatów wiadomości e-mail. Opis to wewnętrzna nazwa konta w aplikacji oraz w urządzeniu.
 6. Wybierz typ konta do konfiguracji: IMAP. Zalecamy użycie protokołu IMAP, który zapewnia szybkie działanie poczty na urządzeniach mobilnych oraz nie generuje zbędnych pakietów danych (internet bezprzewodowy, np. LTE),
 7. Ustawienia serwera poczty przychodzącej: uzupełnij adres serwera (pole Serwer). Adresy serwerów pocztowych dla konfigurowanej skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta > w sekcji Poczta. Przeczytaj gdzie znaleźć adresy serwerów poczty IMAP/SMTP/POP3. Serwer IMAP/POP3– wpisz adres serwera poczty wychodzącej (SMTP):
  • serwer123456.home.pl –  podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail (domyślne, zalecane)
  • post.pl – jeśli posiadasz usługę Prywatny e-mail w domenie “post.pl”.

   Zalecamy używać nazwy serwerów wskazane w Panelu klienta. Ta konfiguracja zapewnia domyślnie bezpieczne połączenie z użyciem SSL. W dalszej części artykułu przeczytasz o możliwości użycia nazwy serwerów pocztowych w postaci domeny, w której utworzyłeś konfigurowane konto e-mail. Po nazwie hosta wprowadź numer portu poprzedzając go dwukropkiem. Brak numerów spowoduje użycie domyślnej konfiguracji.

 8. Ustawienia serwera poczty wychodzącej: uzupełnij adres serwera (pole Serwer SMTP). Adresy serwerów pocztowych dla konfigurowanej skrzynki e-mail znajdziesz w Panelu klienta > w sekcji Poczta. Przeczytaj gdzie znaleźć adresy serwerów poczty IMAP/SMTP/POP3. Serwer SMTP – wpisz adres serwera poczty wychodzącej (SMTP):
  • serwer123456.home.pl –  podaj identyfikator (nazwę) serwera w home.pl, na którym jest utworzona dana skrzynka e-mail (domyślne, zalecane)
  • post.pl – jeśli posiadasz usługę Prywatny e-mail w domenie “post.pl”.

   

 9. WAŻNE! Uzupełnij pola użytkownik i hasło dla serwera poczty wychodzącej i przychodzącej wprowadzając pełny adres e-mail i hasło konfigurowanej skrzynki pocztowej. Jeśli pola są już uzupełnione zalecamy usunięcie wykropkowanej zawartości i wprowadzenie jej na nowo. Jeśli przy próbie zapisania zmian pojawią się błędy w konfiguracji połączenia, wróć a następnie wyczyść pola Użytkownik i hasło, następnie wprowadź dane od nowa.
 10. Przed kliknięciem Zaloguj się / Zatwierdź  sprawdź wprowadzone dane, w tym m.in. pole adres e-mail, nazwa użytkownika czy nazwa użytkownika serwera IMAP i SMTP. Niektóre programy definiują nazwę użytkownika wyłącznie na podstawie nazwy konta e-mail (nazwa przed znakiem @). Jeśli posiadasz konto e-mail we własnej domenie, użyj pełnego adresu e-mail jako nazwy użytkownika poczty Mail, tak jak na pokazanych zrzutach ekranu.
WAŻNE! Jeśli obsługa poczty nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź od początku czy skonfigurowałeś zgodnie z instrukcją program do obsługi poczty lub skontaktuj się z dostawcą oprogramowania.

 

Adresy serwerów IMAP/SMTP/POP3 we własnej domenie

Na etapie konfiguracji i podawanie adresów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej (nazwa hosta): nazwy poczty IMAP/SMTP/POP3 możesz zamiast domyślnego adresu, np. serwer123456.home.pl (wskazanego w Panelu klienta) podać adres domeny, w której utworzyłeś skrzynki e-mail, np. moja-firma.com.pl

Aplikacja Mail dla iPhone/iPad domyślnie będzie starała się skonfigurować połączenie szyfrowane. Pamiętaj! Jeśli wpisujesz adresy hostów/serwerów pocztowych w postaci domeny (adresu po znaku @ w adresie e-mail) musisz posiadać certyfikat SSL dla Twojej domeny: zamówiony, aktywowany i zainstalowany. Jeśli nie posiadasz SSL, aplikacja Mail zwróci komunikat błędu i zaproponuje Ci wyłączenie konfiguracji bezpiecznego połączenia lub możliwość edycji ustawień (patrz i postępuj zgodnie z instrukcją wyżej).

W tej sytuacji (adres serwera poczty we własnej domenie) należy zwrócić uwagę na dalszą konfigurację konta e-mail oraz ustawienia połączenia szyfrowanego. Podaj adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej w postaci nazwy/adresu domeny, w której utworzyłeś konto e-mail oraz:

 • wyłącz w ustawieniach konta e-mail połączenie szyfrowane SSL jeśli nie posiadasz certyfikatu SSL dla swojej domeny (kliknij tutaj aby zakupić certyfikat SSL),
 • pozostaw połączenie szyfrowane przy użyciu certyfikatu SSL jeśli posiadasz aktywny i zainstalowany certyfikat SSL dla swojej domeny, w której zostało utworzone konfigurowane konto e-mail.

Domyślna konfiguracja z użyciem nazwy serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej w postaci adresu serwera, zapewnia bezpieczne połączenie z użyciem SSL (bezpłatny certyfikat SSL dla hostingu).

Jeśli zamiast nazwy serwerów wskazany w Panelu klienta, podasz adres swojej domeny, musisz zadbać o to aby wyłączyć połączenie szyfrowane (jeśli nie masz certyfikatu SSL dla swojej domeny) lub kupić certyfikat, zamówić go i zainstalować na hostingu. Takie rozwiązanie zapewni Ci wysoki poziom bezpieczeństwa oraz wzmocni wiarygodność w sieci (w tym weryfikację adresu domeny).

Jak zmienić ustawienia serwerów poczty SMTP/IMAP/POP3 oraz ustawienia SSL?

Aplikacja Mail umożliwia modyfikację ustawień po zapisaniu pierwszej konfiguracji.

 1. Skorzystaj z Ustawień telefonu/tabletu. Przejdź do Ustawienia > Hasła i konta. 
 2. Następnie przejdź do edycji ustawień konta klikając w nie (sekcja Konta).
 3. Edytuj ustawienia poszczególnych serwerów klikając w nie. Kliknij odpowiednio w pola Nazwa: aby zmienić nazwę konta widoczną dla adresata, Nazwa hosta poczty przychodzącej: aby edytować ustawienia serwera IMAP/POP3 oraz SMTP aby edytować ustawienia serwera poczty wychodzącej.

Pamiętaj, że do połączenia szyfrowanego konieczne jest posiadanie certyfikatu SSL dla hostingu (domyślna konfiguracja) lub dla domeny (opcjonalnie).

WAŻNE! Dostępne numery portów:

 • IMAP – 143 lub 993 (dla połączeń szyfrowanych z użyciem SSL),
 • SMTP – 587 lub 465 (dla połączeń szyfrowanych z użyciem SSL),
 • POP3 – 110 lub 995 (dla połączeń szyfrowanych z użyciem SSL).

Porty szyfrowane możesz używać dla adresów serwerów pocztowych prezentowanych w Panelu klienta, np. serwer123456.home.pl lub dla adresów serwerów pocztowych we własnej domenie (domena konta e-mail) jeśli posiadasz zainstalowany certyfikat SSL dla swojej domeny.

Jak zmienić nazwę konta i ustawić podpis do wiadomości e-mail?

Podczas pierwszej konfiguracji konta e-mail w aplikacji Mail możesz uzupełnić pola Hasło, Nazwa i Opis. Nazwa  to nazwa konta widoczna dla adresatów wiadomości e-mail. Opis to wewnętrzna nazwa konta w aplikacji oraz w urządzeniu. W aplikacji Mail dla iPhone/iPad ustawienia nazwy konta i podpisu znajdziesz w dwóch odrębnych lokalizacjach.

 1. Skorzystaj z Ustawień telefonu/tabletu. Przejdź do Ustawienia > Hasła i konta. 
 2. Następnie przejdź do edycji ustawień konta klikając w nie (sekcja Konta).
 3. Edytuj ustawienia poszczególnych serwerów klikając w nie. Kliknij odpowiednio w pola Nazwa: aby zmienić nazwę konta widoczną dla adresata, Nazwa hosta poczty przychodzącej: aby edytować ustawienia serwera IMAP/POP3 oraz SMTP aby edytować ustawienia serwera poczty wychodzącej.
 4. Dokonaj zmiany ustawień domyślnego podpisu do wiadomości e-mail.  Skorzystaj z Ustawień telefonu/tabletu. Przejdź do Ustawienia > Mail
 5. Odszukaj sekcję Podpis i edytuj ją klikając.

Jak zmienić protokół pocztowy z IMAP na POP3 lub odwrotnie?

Po zakończonej konfiguracji z wykorzystaniem jednego z wymienionych protokołów (IMAP lub POP3), program pocztowy na urządzeniu Android lub iOS nie udostępnia możliwości zmiany tej konfiguracji. Jedynym rozwiązaniem jest skonfigurowanie nowej skrzynki e-mail, wybierając przy tym inny docelowy protokół (IMAP lub POP3).
Jeśli skonfigurowany program pocztowy, zgłasza problem z działaniem certyfikatu SSL, sprawdź ponownie ustawienia serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej oraz połączenia szyfrowanego SSLKliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o problemach z certyfikatem SSL w programach do obsługi poczty.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.