Mogę wysyłać e-maile, ale nie mogę ich odbierać

Istnieje kilka powodów dla których możesz wysłać wiadomość e-mail, ale nie otrzymujesz korespondencji. Taka sytuacja nie jest normalna w standardowym używaniu konta e-mail, dlatego jej przyczyny mogą leżeć w konfiguracji poszczególnych usług. Najczęstszą przyczyną nieotrzymania wiadomości e-mail jest przekroczenie limitu konta e-mail. Ta przyczyna wpływa na działanie poczty zarówno w programie pocztowym skonfigurowanym na komputerze czy urządzeniu mobilnym, jak i w kliencie webowym, np. Poczta home.pl.

Powinieneś wiedzieć, że przekroczenie pojemności skrzynki e-mail to sytuacją którą jako nadawca możesz szybko zweryfikować za pomocą Poczty home.pl lub w Panelu klienta. Nadawca wiadomości także otrzyma informację zwrotną o niedostarczeniu poczty z powodu przekroczenia quoty na koncie adresata.

Zmiana w konfiguracji rekordu MX domeny, delegacja domeny, ustawienia DNS czy błędy w działaniu lub konfiguracji programu pocztowego, zazwyczaj dają efekty w postaci całkowitego braku dostępu do poczty wychodzącej i przychodzącej lub jej niedostępności na jednym z urządzeń.

Wyjątkiem od powyższego są działania celowe po stronie nadawcy lub odbiorcy. Mogą nimi być np. ustawienia przekierowania, czarnej listy nadawców, blokada adresu IP, itp. W takich sytuacjach mówimy o celowym braku dostępu do poczty przychodzącej albo o braku możliwości odebrania korespondencji (która najpewniej nigdy do nas nie dotarła) od określonego nadawcy.

Może zdarzyć się sytuacja, kiedy nadawca wiadomości wysyła e-mail na błędny adres pocztowy lub z jakiś powodów został uznany za spamera, tj. jego adres IP został wpisany na listę RBL lub adres e-mail został dodany do czarnej listy nadawców. W pierwszym z przypadków nadawca zostanie poinformowany o tym fakcie otrzymując informację zwrotną o niedostarczeniu poczty, w drugiej sytuacji, odbiorca wiadomości świadomie zablokował użytkownika przed możliwością otrzymania od niego korespondencji.

Dowiedz się także:

Mogę wysyłać e-maile, ale nie mogę ich odbierać

W dalszej części artykułu skoncentrujemy się na pierwszej grupie przyczyn, przez które użytkownik może wysyłać wiadomości e-mail, ale jego program pocztowych ich nie odbiera. W tej sytuacji nie ma wyjątku, a poczta przychodząca nie aktualizuje się lub jest niedostępna.

Sprawdź limit przyznanego miejsca na konto e-mail i wiadomości pocztowe

Chociaż sytuacja ta jest coraz rzadszą przyczyną podobnych problemów, to nadal jest możliwa. Ma ona miejsce zazwyczaj, kiedy dla wybranego użytkownika konta e-mail przydzielimy zbyt mało miejsca na pocztę lub miejsce to zostanie w pełni wykorzystane. Musisz wiedzieć, że korzystając z poczty IMAP, wiadomości e-mail przechowywane są właśnie na serwerze poczty. Jeśli nie masz możliwości zwiększenia miejsca na pocztę, możliwe że koniecznym będzie usunięcie zbędnej korespondencji, jej zarchiwizowanie na komputerze lub zmiana protokołu IMAP na POP3 a następnie kasowanie poczty z serwera.

Chociaż limit dla każdego konta e-mail jest określony w Panelu klienta, to w przypadku braku miejsca na powiększenie rozmiaru skrzynek pocztowych konieczne będzie sprawdzenie ilości przydzielonego miejsca na pocztę e-mail.

Przyczyny po stronie serwerów DNS i konfiguracji domeny

Jeśli do tej pory Twoja poczta działała poprawnie i nagle po zmianie ustawień domeny przestała, istnieje prawdopodobieństwo, że wprowadzone w ustawieniach domeny zmiany spowodowały odcięcie obsługi poczty w domenie. O edycja ustawień domeny obejmowała wyłącznie jej przekierowanie na podkatalog czy adres URL lub zmianę adresu IP w rekordzie A, zmiana taka nie będzie miała wpływu na samą pocztę. Sytuacja może ulec zmianie kiedy zmieniłeś wartości rekordu MX lub wprowadziłeś dodatkowe ustawienia w obrębie poczty w domenie.

Jeśli poza w/w zmianami w ostatnim czasie wykonałeś tranfer lub delegację domeny, mogło to mieć wpływ na jej działanie. Transfer domeny a więc jej przeniesienie między dostawcami usług zazwyczaj nie powoduje zmiany rekordu DN. Jest on kopiowany z pierwotnej konfiguracji, a więc domeny jest nadal przypisana do usługi serwera poczty na którą kierowała. Wyjątek stanowi sytuacja gdy domena przekierowana była na serwer pocztowy określonymi rekordami, które nie zostały skopiowane.

Delegacja domeny przenosi z kolei całą obsługę techniczną do nowego dostawcy usług hostingowych. W efekcie wszystkie ustawienia domeny są kasowane i należy wprowadzić je na nowo w Panelu obecnego operatora, gdzie domena została delegowana.

Jeśli niedawno zaktualizowałeś serwery nazw, rekordy MX lub A działanie poczty, powstałe problemy, mogą mieć przyczynę w propagacji. Po upływie okresu propagacji wszystko powinno działać poprawnie.

Ustawienia klienta poczty

Konfiguracja klienta poczty opiera się na wprowadzeniu kluczowych do obsługi skrzynki e-mail danych: nazwy użytkownika, hasła oraz adresów serwerów pocztowych, które służą odbieraniu i wysyłaniu poczty e-mail. Jeśli jeden z w/w elementów konfiguracji zostanie wprowadzony błędnie, działanie poczty może być niepoprawne i dopuszcza się obsługę tylko jednego z serwerów pocztowych: poczty wychodzącej i/lub poczty przychodzącej. W zależności od potrzeb jakie ma realizować ta konfiguracja.

Przykład: W urządzeniach typu skanery dokumentów, działających w sieci firmy, możliwie jest skonfigurowanie wyłącznie adresu poczty wychodzącej SMTP. Urządzenie po zeskanowaniu dokumentów przesyła je za pomocą skonfigurowanej skrzynki e-mail (poczta wychodząca) na wybrany adres e-mail pracownika. Poczta przychodząca nie jest obsługiwana na takim urządzeniu i nie jest konieczne podawanie jej ustawień podczas konfiguracji urządzenia.

Jeśli korzystasz poczty e-mail za pomocą programu pocztowego skonfigurowanego na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu, upewnij się, że program działa poprawnie. Wyłącz go i włącz ponownie. Sprawdź działanie poczty (jeśli korzystasz z poczty w home.pl) od zalogowania  się na stronie www.poczta.home.pl. Klient poczty e-mail w przeglądarce pozwala na wysyłanie i odbieranie poczty e-mail, bez dodatkowej konfiguracji. Konieczne jest podanie tylko adresu e-mail i hasła.

Jeśli okaże się, że poczta działa poprawnie, wróć do sprawdzenia konfiguracji programu pocztowego, w tym adresu e-mail/nazwy użytkownika oraz podanego hasła, a także adresów i portów poczty przychodzącej.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.