Drugi próg podatkowy 2021. Kiedy przekraczamy pierwszy próg podatkowy na etacie?

W Polsce od lat obowiązują dwa progi podatkowe. Przekroczenie pierwszego progu skutkuje wzrostem podatku z 17% do 32%. Oznacza to, że im więcej zarobisz, tym większą część dochodów oddasz Państwu. Warto znać granice zarobków dotyczące poszczególnych progów i wiedzieć, jak należy rozliczać się z Urzędem Skarbowym, aby uniknąć niedopłaty podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Z artykułu dowiesz się, co zrobić po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego i na co zwracać szczególną uwagę przy rozliczaniu się z fiskusem.

SPIS TREŚCI

Potrzebujesz szybko skontaktować się z ZUSem? Sprawdź: kontakt z ZUS

Progi podatkowe w Polsce

Od lat Polaków obowiązują dwa progi podatkowe, chociaż od 2019 roku Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem nowego, trzeciego progu podatkowego. Podstawy nakładania obowiązków podatkowych są opisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (art. 217 z dnia 2 kwietnia 1997 r.), natomiast ustawa z 29 sierpnia 1997 roku reguluje ogólne prawo podatkowe.

Przekraczając pierwszy próg podatkowy wysokość Twojego podatku dochodowego wzrośnie. Pracownicy i przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym osiągną zarobki powyżej 85 528 zł muszą liczyć się z tym, że kwota przekraczająca ten próg zostanie opodatkowana podatkiem w wysokości 32%. Dobrą wiadomością jest, że nie zostanie opodatkowana całość dochodu, a jedynie kwota przekraczająca wyznaczony próg.
Wysokość progów podatkowych i stawka opodatkowania dochodu. Progi podatkowe obowiązujące w Polsce

  1. Pierwszy próg podatkowy: najpopularniejszy w naszym kraju (w jego ramach rozlicza się średnio 97% Polaków). Zakwalifikujesz się do niego, jeśli uzyskujesz dochody roczne do 85 528 zł. Osoby, które nie przekraczają pierwszego progu podatkowego odprowadzają podatek w wysokości 17% (przed rokiem 2019 była to stawka w wysokości 18%). Osoby zarabiające do tej kwoty nie muszą się martwić o rozliczenie z Urzędem Skarbowym – kwota podatku z pierwszego progu podatkowego jest automatycznie odliczana podczas wypłaty. Nie można samodzielnie odprowadzić jej do urzędu.
  2. Drugi próg podatkowy: trafiają do niego osoby przekraczające dochód w wysokości 85 528 zł brutto. Wyższy podatek nie odnosi się do całości dochodu, tylko do kwoty przekraczającej pierwszy próg. Dla niewielkiej grupy Polaków objętych tym progiem podatkowym kwota podatku zwiększa się z 17% na 32%.
    Przykład: Dla osoby kwalifikującej się do drugiego progu podatkowego, której dochód w danym roku kalendarzowym wyniósł 100 000 zł, od kwoty 85 528 zł odlicza się podatek w wysokości 17%, natomiast od kwoty 14 472 zł odliczone zostanie 32% podatku dochodowego.

Co oznacza przekroczenie progu podatkowego?

Podczas gdy podatnicy kwalifikujący się do pierwszego progu podatkowego nie muszą obawiać się błędnych rozliczeń (zakład pracy automatycznie pomniejsza kwotę wypłaty o 17%), to jego przekroczenie może nam umknąć i skutkować niedopłatą podatku. Zdarza się tak np. w sytuacji, kiedy otrzymamy premię, dzięki której przekroczymy próg podatkowy i tego nie uwzględnimy.

Pamiętajmy, aby w rocznym zeznaniu PIT uwzględniać wszystkie premie do zeznania podatkowego (np. świąteczne, regulaminowe lub uznaniowe), ponieważ będą one uwzględniane jako dochody. Warto więc trzymać rękę na pulsie i w razie wątpliwości poprosić księgową o obliczenie, czy nie przekroczyliśmy progu podatkowego.

Co zrobić po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego?

Osoby, które chcą przekraczają drugi próg podatkowy i chcą uniknąć dopłat w wyniku przekroczenia progu podatkowego mogą poprosić pracodawcę, aby rozliczał ich dochody według stawki 32%. Pozostając w związku małżeńskim mogą też rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, dzięki czemu kwota graniczna progu podatkowego się podwoi.

Wspólne rozliczanie podatku przez małżeństwo

Korzystnym rozwiązaniem dla osób, których dochody przekroczyły granicę pierwszego progu podatkowego jest wspólne rozliczanie się z małżonkiem. Jest to zalecane, jeśli jeden z partnerów przekroczył drugi próg podatkowy, natomiast drugi nie wykazuje dochodów lub ma je na niewielkim poziomie. Dzięki takiej metodzie rozliczania małżeństwo nie będzie rozliczane za pomocą stawki podatkowej 32%, lecz wynoszącej tylko 17%. Powodem tego jest podwojenie się progu podatkowego w przypadku pary, co powoduje, że aby zakwalifikować się do pierwszego progu podatkowego należy posiadać łączne dochody z małżonkiem nie przekraczające kwoty: 171 056 zł rocznie.

Progi podatkowe są podwojone również dla samotnych rodziców, wychowujących przynajmniej jedno dziecko.

Jak ściągany jest podatek?

Każdy obywatel, który uzyskał jakiekolwiek przychody w danym roku ma obowiązek złożenia rocznej deklaracji podatkowej PIT. Większość zeznań podatkowych za poprzedni rok składa się do ostatniego dnia kwietnia kolejnego roku kalendarzowego. Podczas składania zeznań trafiają się nadpłaty podatku (w takiej sytuacji urząd zwróci nam tę kwotę na rachunek bankowy, wskazany w zeznaniu). W przypadku niedopłaty podatnik jest zobowiązany do uregulowania zaległego podatku w wyznaczonym przez urząd czasie. Podatek wynikający z zeznania należy wpłacić na rachunek bankowy urzędu skarbowego lub uregulować gotówką w siedzibie urzędu. Warto być terminowym – za zwłokę naliczane są odsetki.

Czytaj więcej
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie