Integracja Click Studio z programem WF-MAG

Informujemy, że wsparcie dla aplikacji Click Studio zostało zakończone. Aplikacja nie jest wspierana w zakresie świadczonej pomocy oraz nie jest aktualizowana do nowszych wersji. Kliknij tutaj, aby dołączyć do dyskusji na forum home.pl i poznać inne rozwiązania, przydatne przy zarządzaniu sklepem internetowym Click Shop.

Aplikacja WF-MAG przeznaczona jest do prowadzenia ewidencji towarowo – wartościowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Umożliwia wystawianie i rejestrację dokumentów magazynowych, sprzedaży i zakupu. Zapewnia sprawną i szybką sprzedaż detaliczną. Umożliwia także obsługę dowolnej ilości firm i magazynów.

W celu integracji z oprogramowaniem WF-MAG:

 1. W pierwszej kolejności skonfiguruj połączenie Click Studio ze swoim sklepem Click Shop Premium według instrukcji: Konfiguracja połączenia.
 2. Kliknij w aplikacji Click Studio ikonę strzałki w lewym górnym rogu.
 3. Wybierz opcję  INTEGRACJE –> WF-MAG.wf_mag-1
 4. Wprowadź adres serwera. Jeśli masz problem z połączeniem się do serwera, zapoznaj się z tym dokumentem.wf_mag-2
 5. Wybierz bazę danych.wf_mag-4
 6. Wybierz firmę oraz użytkownika.wf_mag-5
 7. Przejdź do zakładki Konfiguracja -> Konfiguracja integracji z programem WF-MAG -> Synchronizacja produktów i zdecyduj czy synchronizacja ma przebiegać automatycznie. Jeśli tak, ustal jak często ma przebiegać ten proces. Dodatkowo możesz ustawić, jakie infomacje mają się aktualizować.wf_mag-6
 8. Potwierdź wprowadzone ustawienia przyciskiem Zapisz.

Import produktów z programu WF-MAG do aplikacji Click Studio

Ta opcja umożliwia pobranie produktów z WF-MAG do Click Studio. Importowane są produkty wraz z takimi danymi jak:

 • nazwa,
 • kod (symbol),
 • cena,
 • stan magazynowy (z możliwością uwzględnienia rezerwacji),
 • opis,
 • zdjęcia,
 • jednostka miary,
 • stawka VAT,
 • waga,
 • kod PKWiU.

Możesz wybrać typy produktów do importu (towar, usługa itp.) oraz grupy towarów. W konfiguracji importu ustalamy ustawienia dotyczące poziomu cen, magazynu, sposoby importu zdjęć (wszystkie, główne, żadne) oraz dopasowania kategorii (asortymentowe lub wielopoziomowe).

Po zaimportowaniu produktów możesz je przeglądać w aplikacji Click Studio (zostaną dodane na końcu listy i podświetlone na zielono). Istnieje możliwość usunięcia zaimportowanego produktu (lub wielu produktów) o ile nie wykonano synchronizacji ze sklepem (na wybranym produkcie kliknij prawy klawisz myszy i wybierz opcję “Usuń produkt”). Aby produkty zostały dodane do sklepu Click Shop, należy wykonać synchronizację danych (Zakładka “Dane” -> “Synchronizuj ze sklepem”).

Jeśli po synchronizacji danych zostało wyświetlone ostrzeżenie o pominięciu niektórych produktów, należy sprawdzić poprawność danych w tabeli. Produkty, przy których wystąpił błąd, zostaną oznaczone na czerwono. Należy sprawdzić, czy ceny są dodatnie oraz czy stany magazynowe nie są ujemne. Jeśli tak, należy poprawić te wartości i ponownie wykonać synchronizację.

Aby przeprowadzić import produktów z programu WF-MAG do aplikacji Click Studio:

 1. Wybierz z menu Click Studio zakładkę WF-MAG oraz opcje Importuj produkty z WF-MAG.wf_mag-8
 2. Wybierz typ produktów oraz kategorie.wf_mag-9
 3. Wybierz poziom cenowy z WF-MAG dla cen, jakie mają funkcjonować w sklepie Click Shop. Zdefiniuj dodawanie zdjęć oraz opcję, w jaki sposób sklep ma dopasowywać kategorie z programem WF-MAG.wf_mag-10
 4. W ostatnim kroku sprawdź czy wszystkie wymagane opcje zostały przez Ciebie zaznaczone i następnie kliknij przycisk “Importuj produkty”.wf_mag-11

Wysyłanie zamówień do programu WF-MAG

Zamówienia pobrane ze sklepu Click Shop mogą zostać wysłane do pamięci programu WF-MAG. Aplikacja dodaje zamówienia w następujący sposób:

 1. tworzy kontrahenta o symbolu z prefiksem SKLEPINT_
 2. sprawdza, czy istnieje dostawa z prefiksem DOSTAWA_ (jeśli nie – dodaje ją)
 3. sprawdza, czy istnieją produkty z zamówienia, które mają przypisany dany kod.
  Jeśli nie, sprawdza, czy istnieją produkty z prefiksem SKLEPINT_.
  Jeśli nie, tworzy produkty z prefiksem SKLEPINT_, np.: SKLEPINT_WŁAŚCIWY_KOD_PRODUKTU,
 4. dodaje dokument zamówienia z dostawą i produktami opisanymi powyżej.

Zamówienia uwzględniają:

 • produkty,
 • dostawę,
 • stawki VAT,
 • rabaty i promocje,
 • ilości i jednostki miar,
 • adres bilingowy kontrahenta,
 • uwagi klienta,
 • datę złożenia zamówienia.

W konfiguracji wysyłania zamówień możesz ustawić datę, od której pobierać zamówienia (wszystkie wcześniejsze są ignorowane) oraz czy uwzględniać rezerwacje towarów. Prefiksy można zmienić w konfiguracji integracji (Integracje -> WF-MAG -> Synchronizacja danych). Produkty z tymi prefiksami nie są synchronizowane (przycisk “Synchronizacja z WF-MAG”). Zamówienia mogą być wysyłane automatycznie po pobraniu ze sklepu internetowego. Wystarczy zaznaczyć tę opcję w: “Integracje” -> “WF-MAG” -> “Synchronizacja danych”.

Aby przeprowadzić import zamówień ze sklepu do programu WF-MAG:

 1. Przejdź do zakładki Konfiguracja -> Konfiguracja integracji z programem WF-MAG -> Synchronizacja zamówień i zapoznaj się z opcjami, które są w tym miejscu dostępne. Zapoznaj się przede wszystkim z opcjami: “dodawaj warianty z zamówień jako osobne produkty” oraz “automatycznie wysyłaj zamówienia do programu WF-MAG po pobraniu ze sklepu”.wf_mag-7
 2. Potwierdź wprowadzone zmiany przyciskiem “Zapisz”.

Synchronizacja danych pomiędzy programem WF-MAG a Click Studio

Ta funkcjonalność pozwala zsynchronizować stany magazynowe, ceny, nazwy i opisy produktów znajdujące się w programie WF-MAG ze sklepem Click Shop. Podczas takiej synchronizacji dane pobierane są z pamięci programu WF-MAG i zapisywane są w aplikacji Click Studio.

WAŻNE! Możesz wybrać które dane mają zostać zsynchronizowane (np. tylko stany magazynowe).
Przy synchronizacji danych należy zdefiniować ustawienia dotyczące magazynu oraz poziomu cen. Jeśli zostanie wybrany więcej niż jeden magazyn – stan magazynowy będzie wtedy sumą stanów z wybranych magazynów.

Aby zmiany były widoczne w sklepie Click Shop należy wykonać synchronizację danych (“Dane” -> “Synchronizuj ze sklepem”). W przypadku wystąpienia błędu synchronizacji (produkty, które zostały pominięte będą oznaczone na czerwono), należy sprawdzić, czy ceny są dodatnie oraz czy stany magazynowe nie są ujemne. Jeśli tak, należy poprawić te wartości i ponownie wykonać synchronizację.

Aby przeprowadzić ręczną aktualizację cen i stanów magazynowych:

 1. Wybierz z menu Click Studio zakładkę “WF-MAG” i kliknij opcję “Synchronizuj z WF-MAG”.wf_mag-12
 2. Określ jakie dane mają zostać zsynchronizowane.wf_mag-13wf_mag-14
 3. W ostatnim kroku wyświetlone zostanie podsumowanie dotyczące synchronizacji. Aby rozpocząć proces, wybierz przycisk Rozpocznij synchronizację.wf_mag-15

Automatyczna synchronizacja cen i stanów magazynowych. W menu konfiguracji integracji z WF-MAG, w zakładce “Synchronizacja produktów”, możesz ustawić częstotliwość automatycznej synchronizacji cen i/lub stanów magazynowych w przedziale od 15 do 9999 minut. Możesz także zmienić ustawienia dotyczące magazynu, poziomu cen, uwzględniania rezerwacji produktów itp.

Więcej rozwiązań

 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl