Rozliczenie usługi eSklep Ads

Model rozliczenia usługi eSklep Kampanie zakłada, że z pierwszej opłacanej faktury, pobierana jest prowizja 10% na poczet optymalizacji i obsługi kampanii. Następnie 10 dnia kolejnego miesiąca rozliczamy się z wygenerowanej sprzedaży (według poniższego modelu) i wtedy zostaje przesłana druga faktura na określoną kwotę. Wszystkie dane dostępne będą na bieżąco w Panelu Administracyjnym sklepu w zakładce Kampanie.

Jeżeli ROAS jest mniejszy od 500% – wówczas jest to 3% od wygenerowanej sprzedaży, jeśli ROAS równy lub większy niż 500% – 5%.

Należności z tytułu Usługi eSklep Ads obejmują opłatę podstawową (zwaną dalej: Opłatą podstawową) oraz prowizję od wygenerowanych przychodów w skutek przeprowadzenia kampanii reklamowych w ramach Usługi eSklep Ads (zwaną dalej: Prowizją).

SŁOWNIK

ROAS: Procentowo wyrażony stosunek wartości zamówień/wydatków.

OPŁATA PODSTAWOWA: Opłata uiszczana z góry przed rozpoczęciem kampanii. Składa się na nią wynagrodzenie należne Google z tytułu umożliwienia przeprowadzenia kampanii reklamowych w ramach systemu reklamowego Google pod nazwą Google Ads (90%) i wynagrodzenie dla home.pl z tytułu świadczenia Usługi eSklep Ads (10%).

PROWIZJA: Opłata prowizyjna pobierana przez home.pl z tytułu Okresu Rozliczeniowego, w którym doszło do zainicjowana transakcji, tj. wygenerowania zamówienia. Wynosi odpowiednio 3% lub 5%. Stanowi przychód brutto wygenerowany w skutek przeprowadzenia kampanii reklamowych w ramach Usługi eSklep Ads.

Przyjęty przez nasz model rozliczeniowy jest bardzo prosty, poniżej przedstawiamy go na konkretnych przykładach, by pokazać Ci kluczowe elementy.

PRZYKŁAD I (ROAS PONIŻEJ 500%)

Zasilasz konto kwotą 736,77 zł brutto (100%). Na konto Google trafia 90% wartości netto tej sumy, tj. 539,10 zł netto (ta kwota wyświetli się w panel eSklepu i zostanie przeznaczona na reklamę), a na konto home.pl 10% (tj. 59,90 zł netto) na poczet optymalizacji i obsługi kampanii.

Załóżmy, że w czasie kampanii zarejestrowałeś wartość zamówień na poziomie 2000 zł brutto. Oznacza to, że ROAS (procentowo wyrażony stosunek wartości zamówień do wydatków; 2000/539,10=371%) nie przekroczył 5-krotności początkowego zasilenia (a zatem wyniósł mniej niż 500%). Dlatego otrzymasz od home.pl fakturę prowizyjną obejmująca 3% zarejestrowanego przychodu (3% z 2000 zł brutto = 60 zł netto + 23% vat = 73,80 zł brutto).

Szczegółowe wyliczenia:
Opłata podstawowa: 736,77 zł brutto (599 zł netto)

Podział:
Google – 90% (539,10 zł netto)
home.pl – 10% (59,90 zł netto)

Wygenerowana wartości zamówień: 2000 zł brutto
ROAS: 2000/539,10=371% 

Klient zapłaci: 736,77 zł brutto (koszt reklamy) + 60 zł netto + 23% VAT (3% od obrotu, czyli od 2000 zł brutto) = 736,77 zł brutto + 73,80 zł brutto = 810,57 zł brutto

Opłata za fakturę prowizyjną: 73,80 zł brutto

PRZYKŁAD II (ROAS POWYŻEJ 500%)

Zasilasz konto kwotą 736,77 zł brutto (100%). Na konto Google trafia 90% wartości netto tej sumy, tj. 539,10 zł netto (ta kwota wyświetli się w panel eSklepu i zostanie przeznaczona na reklamę), a na konto home.pl 10% (tj. 59,90 zł netto) na poczet optymalizacji i obsługi kampanii.

Załóżmy, że w czasie kampanii zarejestrowałeś wartość zamówień na poziomie 3000 zł brutto. Oznacza to, że ROAS (procentowo wyrażony stosunek wartości zamówień do wydatków; 3000/539,10=556%) przekroczył 5-krotność początkowego zasilenia (a zatem wyniósł więcej niż 500%). Dlatego otrzymasz od home.pl fakturę prowizyjną obejmująca 5% zarejestrowanego przychodu (5% z 3000 zł brutto = 150 zł netto + 23% vat = 184,50 zł brutto).

Szczegółowe wyliczenia:
Opłata podstawowa: 736,77 zł brutto (599 zł netto)

Podział zasilenia:
Google – 90% (539,10 zł netto)
home.pl – 10% (59,90 zł netto)

Wygenerowana wartość zamówień: 3000 zł brutto
ROAS: 556% (3000/539,10)

Klient zapłaci łącznie: 736,77 zł brutto (koszt reklamy) + 150 zł netto + 23% VAT (5% od obrotu, czyli od 3000 zł brutto) = 736,77 zł brutto + 184,50 zł brutto= 921,27 zł brutto

Opłata za fakturę prowizyjną: 184,50 zł brutto

 

 

 

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Załóż własny sklep internetowy

Nieważne co i jak chcesz sprzedawać. eSklep od home.pl to idealne narzędzie do prowadzenia sprzedaży w Internecie.